Design din egen plante

Design din egen plante

Information

I dette forløb skal I arbejde med planter. I skal plukke planter på skolensområde, som I skal presse. Efterfølgende skal I samle jeres egen plante, som I selv designer.

I skal lære om de forskellige dele som en plante er bygget op af.

Målgruppe

1. klasse

2. klasse

3. klasse

Materialer

Papir
Sakse
Lim
Plantepresse

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

  • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
  • Eleven har viden om planter
  • Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning
  • Eleven kan fortælle om de forskellige dele, som en plante er bygget op af

Lektionsplan og opgaver

Design din egen plante

Forløbet:

  1. I starter med at tegne en blomst
  2. I lærer om plantens opbygning
  3. I finder, presser og designer jeres egen blomst.
  4. I tegner en blomst igen og sammenligner med deres første tegning.

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Se her hvordan forløbet har været gennemført

Dagsorden for disse lektioner:

  1. I starter med, at lave opgave 1.
  2. I skal se introvideoen.
    • Videoen findes på fanen “Vejledning”
  3. I skal i fællesskab på klassen tale om:
    1. Hvad er kendetegnet ved en blomst?
    2. Hvad er forskellen på en plante, et træ og en blomst?
    3. Hvordan får blomsten næring og vand?
    4. Kan blomster leve i vand?
    5. Hvor er blomsterne om vinteren?

Tekst til læreren

Tekst om blomster

På den storedanske.dk kan læreren læse mere om blomstens og planternes opbygning. © Kirsten Engell/denstoredanske.dk

Opgave 1 starter her

Opgave 1

I skal lave en tegning af en plante. I skal få så mange detaljer med som muligt.

I skal gemme jeres tegning, for I skal lave en ny tagning senere i forløbet, som I skal sammenligne med den tegning, I laver her i opgave 1.

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

  1. Fælles opstart
    • Hvad lavede I sidste gang?
    • Hvad talte I om?
  2. Klik på billedet til højre herfor, og tal om hvor de forskellige dele på planten er:
    1. Roden
    2. Blomsten
    3. Stænglen
    4. Knop
    5. Blad
  3. I løser opgave 2 på jeres opgaveark.
  4. I retter opgaven fælles på klassen

Opgave 2 starter her

Opgave 2

I skal øve de forskellige de som en plante består af:

  1. Rod
  2. Stængel
  3. Blad
  4. Knop
  5. Blomst

Opgaven findes på jeres opgaveark

Dagsorden for disse lektioner:

  1. Fælles opstart
    • Hvad ved I om planternes opbygning?
  2. I går ud på skolens område og finder planter. I skal huske at få hele planten med tilbage til klassen – også roden.
  3. Lav opgave 3 på jeres opgaveark.
  4. Planterne sættes i pres til næste gang

Opgave 3 starter her

Opgave 3

I skal ud på skolen område og finde planter. Find planter med blomster, knopper, rødder, blade og stængler.

Tag planterne med ind i klassen og klip plantens forskellige dele fra hinanden.

Læg de forskellige dele på papiret, så plantedelene kan presses til næste lektion.

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

  1. Fælles start.
    1. Hvad lavede I sidste gang og hvad har I lært?
  2. I finder jeres pressede planter fra opgave 3
  3. I laver opgave 4 – I finder opgaven på jeres opgaveark.

Opgave 4 starter her

Opgave 4

I skal designe jeres egne plante, hvor I limer delene sammen på et nyt stykke papir, hvor I selv bestemmer hvilke, blade, rødder, stængler og blomster der sættes sammen.

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

  1. Fælles start.
    1. Hvad lavede I sidste gang og hvad har I lært?
  2. I finder jeres planter frem, som I selv designede sidste gang
  3. Designplanterne præsenteres for hinanden
  4. I slutter timen med, at lave en ny tegning af en blomst – opgave 5. Tegningen skal sammenlignes med jeres første tegning – opgave 1, for at se om der er kommet flere detaljer på tegningen.

Opgave 5 starter her

Opgave 5

I skal lave en ny tegning af en plante. I skal få så mange detaljer med som muligt.

I skal sammenligne jeres tegning, med den tegning I lavede i opgave 1. Sammenligningen skal vise, om I har fået flere detaljer med på den nye tegning.

Opgaven findes på jeres opgaveark.