Forår – planter

Forår – planter

Information

I dette forløb skal I lære om, hvad der sker med vores planter om foråret. Emnet fokuserer på spiring, lysforhold og træernes knopper.
I skal i forløbet lave forsøg, som viser de ting, som sker ude i naturen om foråret.

Målgruppe

1. klasse

2. klasse

3. klasse

Materialer

Tomme skolemælk
Vat
Syltetøjsglas
Karsefrø
Bønnefrø
Filterpapir eller kaffefilter

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • I kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • I kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 • I kan fortælle om egne resultater og erfaringer
 • I kan undersøge planters tilpasninger til naturen
 • I kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider

Lektionsplan og opgaver

Forår

Forløbet:

 1. I introduceres til emnet forår
 2. I skal se et frø spire
 3. I skal plante karse med forskellige lysforhold
 4. I skal se, hvordan knopper udvikler sig til blade og blomster
 5. I taler om det I har lært

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I starter med at lave opgave 1 i jeres opgaveark
 2. Når I har løst opgaven taler I på klassen om:
  • Hvad har I tegnet eller skrevet?
  • Hvad ved I om spiring?
  • Hvordan udvikler et frø sig til en plante?
  • Hvilke betingelser skal der være tilstede for, at et frø kan spire – lys? vand? varme?
  • Hvordan ser rødderne ud på planter?
  • Hvordan får træer blade? blomster? nye kviste?
  • Hvilken indflydelse har det på planterne, at dagene bliver længere og dermed mere lys.
 3. I skal huske, at medbringe syltetøjsglas til næste lektion. Klassen begynder også, at indsamle tomme skolemælk, som skal bruges senere i forløbet.

Opgave 1 starter her

Opgave 1

 

I skal lave opgave 1 i jeres opgaveark.

Opgaven skal vise, hvad I ved om planter og forår lige nu. Når I har udfyldt opgave 1, skal I gemme opgaven. Når forløbet er færdigt, skal I skrive på opgaven igen, nu skal I skriv om, alle de nye ting I har lært.

På den måde kan I se, hvor meget nyt I har lært i forløbet.

Opgaven skal fungere, som evaluering af forløbet. Eleverne skal tegne og skrive, hvad de ved om spiring, inden forløbet startes.

Når I har løst opgaven kan i tage en fælles snak på klassen om:

 • Hvilke forhold skal være tilstede for, at frø kan udvikle sig til en plante? – (lys, varme, vand)
 • Hvordan ser rødderne ud på en plante?
 • Hvordan får træerne nye kviste?
 • Hvordan kommer der blade på træerne?
 • Hvordan kommer der blomster på træerne?

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Start med at tage en fælles samtale på klassen om:
  • Hvad arbejdede vi med sidste gang?
  • Hvad talte vi om?
 2. I skal lave opgave 2, som skal vise hvordan et frø spirer.
 3. I skal se videoen til højre herfor, inden I laver opgave 2.

Opgave 2 starter her

Opgave 2

Om foråret spirer planterne frem, men hvad sker der under jorden? Det skal dette forsøg vise.

I skal lave et spireforsøg med bønner. Ideen er, at I skal følge udviklingen fra frø til plante. I skal dokumentere udviklingen ved, at lave 2 tegninger.

Første tegning skal vise, hvordan roden bliver dannet, og spiren kommer ud af frøet.

Næste tegning skal vise, hvordan roden er vokset og blevet større, og hvordan planten sætter blade.

Forsøget skal give svar på:

 • Hvordan udvikler et frø sig til en plante?
 • Hvordan udvikler rødderne sig?
 • Hvad bliver udviklet først roden eller planten? hvorfor?

Opgaven er i jeres opgaveark

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad arbejdede vi med sidste gang?
  • Hvad talte vi om?
 2. I skal lave opgave 3, som skal vise, hvilken indflydelse lys har på planter.
 3. I skal se videoen til højre herfor, inden I laver opgave 3.

Opgave 3 starter her

Opgave 3

Om foråret bliver dagene længere, og planterne får mere lys. Dette forsøg skal vise, hvilken indflydelse lys har på planter.

I skal lave et spireforsøg med karse. Ideen er, at lave forsøg, hvor karsen får forskellig mængde af lys, og hvilken indvirkning det har på væksten.

Skolemælken med låg stilles i et mørkt skab, de andre skolemælk stilles i klasseværelset, med normale lysforhold.

Forsøget skal give svar på:

 • Hvilken indflydelse har lys på spiring af karse?
 • I hvilken skolemælk kommer karsen først op? hvorfor?
 • I hvilken skolemælk bliver karsen højst?
 • Hvorfor er der forskel på højden af karsen i de forskellige forsøg? (Karsen strækker sig efter lyset)
 • Vokser der karse i alle 3 skolemælk? hvorfor? hvorfor ikke?

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad arbejdede vi med sidste gang?
  • Hvad talte vi om?
 2. I skal lave opgave 4, som skal vise, hvordan træerne springer ud.
 3. I skal se videoen til højre herfor, inden I laver opgave 4.

Opgave 4 starter her

Opgave 4

Om foråret springer træerne ud. Via knopperne på træerne vokser nye kviste, blade og blomster ud. Forsøget skal vise, hvordan træerne springer ud, og hvordan knopperne udvikler sig til blade og blomster.

Når I skal hente grene, er det en god ide, at finde grene fra frugttræer og grene, hvor knopperne er store.

I skal dokumentere udviklingen ved, at lave 2 tegninger. Første tegning skal vise hvordan knopperne ser ud. Næste tegning skal vise, hvad knoppen har udviklet sig til – blomst eller blad.

Forsøget skal give svar på:

 • Knopper der udvikler sig til blomster, ser de anderledes ud, end knopper der udvikler sig til blade?
 • Kommer der blade eller blomster ud andre steder på grenen end i knopperne?
 • Er der forskel på knoppernes udformning?
 • Kan knopper have forskellige farver?
 • Sidder knopperne i par på grenen eller skiftevis på hver sin side af grenen?

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I finder jeres opgaveark frem, og laver jeres tegninger færdige til opgave 2 og 4
 2. I finder opgave 1 frem igen, og tilføjer den nye viden I har fået. Den nye viden kunne være:
  • at tegningerne udbygges med flere detaljer,
  • at rødder har små hår
  • at planter strækker sig for at nå op i sollyset
  • at rødderne udvikles først og derefter planten
  • at knopper udvikler sig til blade, kviste og blomster.