Planetsti

Planetsti

Information

I dette forløb skal I arbejde med planeterne i vores solsystem. I skal lære om planeternes indbyrdes størrelsesforhold samt afstandene mellem planeterne.

Målgruppe

4. klasse

5. klasse

6. klasse

Materialer

Pap
Planche papir
Tape
Lim

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • I kan med modeller sammenligne solsystemets planeter
 • I har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning
 • I kan beskrive planeternes størrelser i rækkefølge
 • I kan beskrive planeternes rækkefølge fra solen
 • I har viden om vigtige kendetegn ved planeterne

Lektionsplan og opgaver

Planetsti

Forløbet:

 1. I starter og afslutter forløbet med at svare på en quiz
 2. I skal inddeles i grupper, og hver gruppe får en planet, som I skal arbejde med
 3. I arbejder med planeterne og laver plancher til en planetsti.
 4. I fremlægger deres arbejde.

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I starter med at besvare quizzen.
  • Quizzen kan ses herunder
 2. I skal se intro videoen.
  • Videoen kan ses til højre herfor
 3. I skal lave opgave 1. Opgaven skal løses i grupper, hver gruppe får en planet, som I skal arbejde med

Quiz herunder

Quiz om planeterne

Planetsti

Du skal gennemføre quizzen 2 gange.

 1. Når du starter forløbet – Resultat 1
 2. Når du afslutter forløbet – Resultat 2

Herefter sammenligner du resultat nummer 1 med resultat nummer 2, for at se om du er blevet bedre.

Opgave 1 starter her

Opgave 1

I skal lave modeller af planeterne i vores solsystem. I tabellen herunder er planeterne lavet meget mindre.

Disse planeter formes som en papirkugle:

 • Merkur – 4,9 cm
 • Venus – 12,1 cm
 • Jorden – 12,8 cm (månen 3,5 cm)
 • Mars – 6,8 cm

Disse planeter laves ved at tape papir sammen til en stor flade:

 • Jupiter – 144 cm
 • Saturn – 120 cm
 • Uranus – 52 cm
 • Neptun – 49 cm

Solen laves ved at tegne den i skolegården eller markere den ved at stille kegler op i en ring.

 • Solen – 1400 cm

Opgaven findes også på jeres opgaveark

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Start at øve rækkefølgen af planeterne ved, at se på billedet øverst på denne side. Prøv om du kan rækkefølgen uden at kigge på billedet.
 2. I arbejder videre med opgave 2 når de er færdige med opgave 1.
 3. Se opgave 2 herunder

Opgave 2 starter her

Opgave 2

I skal lave et skilt, som skal sættes op ude på planetstien. Skiltet skal laves udfra det layout, som du finder på skabelonen til højre.

Jeres skilt skal indeholde informationer om:

 • Størrelse
 • Farve
 • Omløbstid om solen
 • Kendetegn – lav nogle huskeregler for hvordan man kan genkende jeres planet.
 • Andre informationer som I finder interessante.

I kan finde oplysninger ved at klikke på knapperne herunder.

Niels Bohr Institutet

Her kan du læse om planeterne

På Niels Bohr Institutet kan du læse om planeterne og finde svar på mange af de spørgsmål som du skal bruge i opgave 2.

Rummet.dk

En hjemmeside om rummet

På Rummet.dk kan du finde oplysninger om planeterne. Fra forsiden klikker du på “Universet” i menuen foroven.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Start sammen med en kammerat at øve rækkefølgen og navnene på  planeterne.
 2. I kan begynde at måle afstanden op på planetstien.
  • Læreren skal afsætte et startpunkt på stien, hvor solen skal ligge.
  • Derfra måler I selv ud, hvor jeres planche skal ligge, udfra listen herunder.
 3. I arbejder færdig med opgave 1 og 2

Oplysninger herunder

Information

I listen her kan I se, hvor jeres planche og planet skal ligge på planetstien. Afstanden måles fra starten, hvor solen ligger.

 1. Merkur – 5,8 meter
 2. Venus – 10,8 meter
 3. Jorden og månen – 15 meter
 4. Mars – 23 meter
 5. Jupiter – 78 meter
 6. Saturn – 140 meter
 7. Uranus – 290 meter
 8. Neptun – 450 meter

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I sammenligner størrelserne på planeterne i skolegården eller i hallen.
 2. I lægger jeres skilte ud på planetstien
 3. I går på skift på planetstien
 4. Forløbet afsluttes med at I besvarer quizzen igen. I sammenligner jeres resultat fra 1. lektion.

Når I skal gå på planetstien, skal I gå på skift i grupperne. Det betyder, at en elev fra gruppen starter med at stå ved skiltet og fortælle om planeten, mens de andre fra gruppen går rundt til de andre planeter. I skiftes på den måde til, at stå og fortælle om planeten, mens andre går rundt og lytter til de andre planeter.

Vigtigt:

Modellen af planterne og afstanden fra solen på planetstien er ikke lavet i samme målestoksforhold. Det betyder, at I ikke kan sammenligne planeternes størrelse med afstanden fra solen.

Afsluttende quiz

Quiz om planeterne

Planetsti

Du skal gennemføre quizzen 2 gange.

 1. Når du starter forløbet – Resultat 1
 2. Når du afslutter forløbet – Resultat 2

Herefter sammenligner du resultat nummer 1 med resultat nummer 2, for at se om du er blevet bedre.