Regnormen

Regnormen

Information

I dette forløb skal I arbejde med regnormen. I skal ud og grave regnorme op og lave et terrarie til dem. I skal også lære om, hvordan regnormen er bygget op, og hvad den spiser.

Målgruppe

1. klasse

2. klasse

3. klasse

Materialer

Skovle
Teskeer
Gennemsigtig balje
Jord og sand

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 • Eleverne kan på baggrund af observationer af små dyr i naturen, indrette et terrarie til dem, så deres livsbetingelser minder om dem de har i naturen.
 • Eleverne kan indsamle små dyr ved brug af forskellige redskaber
 • Eleverne kan fortælle om kendetegn ved en regnorm

Lektionsplan og opgaver

Regnormen

Forløbet:

 1. I starter med skrive og tegne, hvad I ved om en regnorm
 2. I skal ud og finde regnorme
 3. I lærer om regnormen, og ser på ormene
 4. I skriver igen om, hvad ved I nu om regnormen

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Se her hvordan forløbet har været gennemført

Dagsorden for disse lektioner:

 1. For at starte emnet, og samle op på, hvilken viden I har om regnorme, laves opgave 1 på jeres opgaveark. Når I har lavet opgaven, skal papiret gemmes til 5. lektion, hvor I igen skal skrive på papiret. På den måde bliver det tydeligt for jer, hvilken viden I havde før og efter emnet om regnorme.
 2. Når I har lavet opgaven og den er gemt væk, skal I se introvideoen på fanen “Vejledning”
 3. Der tales om videoen, hvad lagde I mærke til?

Opgave 1 starter her

Opgave 1

På opgave 1 er der et billede af en regnorm. I skal skrive, alle de ting I ved om en regnorm ved siden af billedet.

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede I sidste gang?
  • Hvad talte I om?
 2. I skal lave et regnormeterrarium. I får udleveret skovle og teskeer, som I skal grave ormene op med. Nogle af jer skal forberede et terrarium i en gennemsigtig beholder, hvor der skiftevis er jord og sand i forskellige lag – se billedet til højre herfor.
 3. Timen afsluttes med, at nogle af ormene sættes ud i terrariet. De sidste orme sættes ud i syltetøjsglas med rent jord, da disse orme skal bruges i 4. lektion. Husk af vande ormene hver dag, så jorden ikke tørrer ud. Læg også noget grønt ned til ormene, som de kan spise.
 4. Terrarierne mørklægges og stilles væk til næste gang.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede I sidste gang?
 2. I ser til terrariet. I skal lægge mærke til:
  • Hvordan ser gangene ud, som ormene har gravet?
  • Har ormene blandet lagene – jord og sand?
  • Hvad har ormene spist af det, som I har lagt ned til dem?
 3.  Der skal lægges nyt foder ned til ormene. Kom selv med bud på, hvad maden skal være. I går ud på skolens område for, at finde det mad, som ormene skal have. Husk at give ormene vand!
 4. Terrarierne mørklægges og stilles væk til næste gang.

Opgave 2 starter her

Opgave 2

I skal tegne jeres terrarie. Fremhæv de gange, som ormene har gravet og det mad, som I har lagt ned i terrariet.

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede I sidste gang?
 2. I ser til terrariet. I skal lægge mærke til:
  • Hvordan ser gangene ud, som ormene har gravet?
  • Har ormene blandet lagene – jord og sand?
  • Hvad har ormene spist af det, som I har lagt ned til dem?
 3.  Se videoen til højre herfor. Tag en fælles samtale om:
  • Hvad lagde I mærke til?
  • Hvad vidste I ikke i forvejen?
  • Hvad betyder det, at regnorme nedbryder?
  • Se eventuelt videoen igen.
 4. I finder syltetøjsglasene frem, og ormene tages op, og lægges ud på et A4 papir. I skal lægge mærke til:
  • Hvordan bevæger ormen sig?
  • Kan I finde forende og bagende på regnormene?
  • Kan I finde ormens “Bælte”, som adskiller hoved og bagkrop?
  • Kan I høre/mærke de små hår, som ormen bruger når den bevæger sig?
 5. I tegner regnormen, se opgave 3 på jeres opgaveark.
 6. Terrarierne mørklægges og stilles væk til næste gang.

Opgave 3 starter her

Opgave 3

I skal se godt på en regnorm inden I tegner den. Læg mærke til:

 • Hvordan bevæger ormen sig?
 • Kan I finde forende og bagende på regnormene?
 • Kan I finde ormens “Bælte”, som adskiller hoved og bagkrop?
 • Kan I høre/mærke de små hår, som ormen bruger når den bevæger sig?

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles start.
  • Hvad lavede I sidste gang, og hvad har I lært?
 2. I ser på terrariet og der tales om:
  • Hvad har ormene spist?
  • Hvordan ser deres gange ud?
  • Kan I se nogle af ormene?
 3. Ormene sættes ud der, hvor I gravede dem op.
 4. Opgave 1 fra 1. lektion findes frem. I skal skrive og tilføje den nye viden, som I har fået om regnorme.
 5. Tag en fælles samtale på klassen om:
  1. Hvilken ny viden har vi fået?
  2. Hvad har vi lært?
  3. Har I nået målene for forløbet?