Sortering

Sortering

Information

I dette forløb skal I arbejde med sortering. I skal sortere efter forskellige kriterier, bl.a. menneskeskabte og naturskabte eller efter hvilke stoffer de er fremstillet af.
I skal også arbejde med enkle stoffers egenskaber, hvilke ting kan flyde og hvilke ting kan synke.

Målgruppe

1. klasse

2. klasse

3. klasse

Materialer

Balje eller spand
Farveblyanter
Ting fra skolegården

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • Eleven kan sortere og klassificere
 • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
 • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser

Lektionsplan og opgaver

Sortering

Forløbet:

 1. I starter med at tale om sortering
 2. I finder ting, som skal sorteres
 3. I skal opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
 4. Der samles op på jeres arbejde

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Se her hvordan forløbet har været gennemført

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Emnet startes med tale om sortering:
  • Hvad ved I om sortering?
  • Hvor sorterer I ting i vores hverdag?
  • Hvorfor sorterer I affaldet på skolen?
 2. Lav en øvelse hvor I selv skal sorteres i klassen:
  • Alle med blå bukser rejser sig op
  • Alle med brunt hår rejser sig op
  • Find selv på flere ideer, på hvordan I kan sorteres
 3. Efter øvelsen tales der om:
  • Hvilke kriterier kan eleverne sorteres efter?
  • Hvis det var sten I skulle sortere, hvilke kriterier kunne der så sorteres efter?
  • Kan alle ting sorteres?
 4. I laver opgave 1 i kompendiet

Opgave 1 starter her

Opgave 1

I skal klippe tingene ud på billedet på jeres opgaveark, og herefter skal I sortere tingene i 3 bunker. I bestemmer selv, hvordan I vil sortere.

Når I har sorteret så svar på følgende spørgsmål:

 • Hvilke overvejelser har I gjort?
 • Hvilke regler stillede I op for jeres sortering?
 • Var der ting på tegningen, som var svære at sortere? Hvorfor?

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede I sidste gang?
  • Hvad talte I om?
 2. I skal ud i skolegården for at samle ting. Se opgave 2 i jeres opgaveark.
 3. I laver opgave 2
 4. De ting I finder gemmes væk til næste lektion

Opgave 2 starter her

Opgave 2

I skal en tur rundt i skolegården og samle ting ind. Herefter skal I sortere tingene i 2 bunker:

 1. Ting som er fremstillet af mennesker
 2. Ting som er fremstillet af natures selv

I gemmer tingene til næste lektion.

Opgaven findes på jeres opgaveark

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede I sidste gang?
 2. I skal i denne lektion løse 2 opgaver, se mere herunder:
  1. Opgave 3
  2. Opgave 4

Opgave 3 starter her

Opgave 3

I skal finde jeres ting frem, som I samlede i sidste lektion.

Tingene skal sorteres efter, hvilke materialer tingene er fremstillet af. I bestemmer selv, hvor mange bunker der skal laves.

Materialebunker kunne være:

 • Træ
 • Plastik
 • Pap/papir
 • Sten
 • Græs/planter

Opgaven findes på jeres opgaveark

Opgave 4 starter her

Opgave 4

I slutter timen af med, at sorter jeres ting igen. Denne gang skal tingene sorteres, som en del af jeres oprydning.

 • De ting, som hører til i naturen (sten, græs, planter) lægges tilbage i naturen.
 • Resten af tingene skal sorteres efter de regler, som skolen har for affaldssortering.

Opgaven findes på jeres opgaveark

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede I sidste gang?
 2. I skal i denne time lære at opstille forventninger, som efterfølgende kan afprøves i et eksperiment
 3. I skal lave opgave 5. Se mere herunder og på jeres opgaveark.
 4. Tag en fælles snak på klassen om:
  1. Hvilke ting kan flyde?
  2. Hvilke ting synker?
  3. Er der fællestræk, ved ting der flyder og synker?
  4. Var der materialer/ting der overraskede?

Opgave 5 starter her

Opgave 5

I skal lave flyde synke øvelser. I skal lære at opstille en forventning, som efterfølgende kan afprøves i et eksperiment. I skal gå en runde i skolegården og samle ting i to bunker;

 1. En bunke hvor I forventer, at tingene kan flyde i vand.
 2. En bunke hvor I forventer, at tingene synker i vand

I afprøver jeres forventninger, ved at lægge tingene i en spand med vand.

Opgaven findes på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles start.
  • Hvad lavede I sidste gang, og hvad har I lært indtil nu?
 2. I skal lave opgave 6 – se opgaven på jeres opgaveark
 3. Som afslutning på emnet tager I en fælles snak på klassen om:
 4. Der samles op på emnet ved, at eleverne taler om disse spørgsmål:
  • På hvilke måder kan ting sorteres?
  • Hvor sorterer I ting i jeres hverdag?
  • I sorterer jeres affald, hvorfor gør I det?
  • På hvilken måde sorterer I jeres affald?
  • Hvad har I lært, som de ikke vidste før I startede forløbet?

Opgave 6 starter her

Opgave 6

I skal sortere tingene på tegningen ved at give tingene forskellige farver. I bestemmer selv, hvor mange grupper/farver der skal bruges.

Opgaven findes på jeres opgaveark.