Høst

Høst

Information

I skal lære om de mest almindelige afgrøder, som landmanden har på sin mark. I skal selv ud at høste frø i lokalområdet: grøftekanter, skoven og på skolens område. Herefter skal I selv forberede marker, som I skal så frøene i.

Målgruppe

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

Materialer

Fotobakker
Jord
Små fliser

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • I har viden om naturområder
 • I har viden om fagord og begreber og har viden om enkle produktionskæder
 • I har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
 • I kan genkende og beskrive kornsorterne:
  • Rug
  • Hvede
  • Byg
  • Havre
  • Majs

Lektionsplan og opgaver

Danmark formes

Forløbet

 1. I lærer om afgrøderne
  • Havre
  • Hvede
  • Byg
  • Majs
  • Rug
 2. I skal male mel og lave fladbrød
 3. I høster frø i grøftekanter og på skolens område
 4. I sår jeres egene marker

I starter og slutter forløbet med at besvare den samme quiz. På den måde kan I se, hvor meget nyt I har lært i emnet.

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Dagsorden for disse lektioner:

 • I starter med at besvare quizzen herunder
 • Tænk over følgende spørgsmål:
  • Hvilke afgrøder kender eleverne?
  • Hvad bruger vi afgrøderne til i vores hverdag?
  • Hvordan høstes afgrøderne?
  • Hvad laver landmanden på sine marker i løbet af et år?
 • Tag en fælles snak på klassen om spørgsmålene.
 • I skal lave opgave 1 og inddeles i grupper, så hver gruppe får en afgrøde.

Quiz herunder

Quiz om høst og afgrøder

Høst

Du skal gennemføre quizzen 2 gange.

 1. Når du starter forløbet – Resultat 1
 2. Når du afslutter forløbet – Resultat 2

Herefter sammenligner du resultat nummer 1 med resultat nummer 2, for at se om du er blevet bedre.

Opgave 1 starter her

Opgave 1

I skal lave en fremlæggelse på cirka 7 minutter. I finder informationer om jeres afgrøde på videoerne og links herunder.

Fremlæggelsen skal indeholde:

 1. En præsentation af jeres afgrøde:
  • kendetegn
  • udseende
  • udbredelse
  • hvordan høstes jeres afgrøde.
 2. En liste over de produkter, hvori jeres afgrøde indgår. Vis billeder af de produkter, som jeres afgrøde indgår i.
 3. Videoen om jeres afgrøde herunder skal vises, som en del af jeres fremlæggelse

Find oplysninger herunder og i jeres opgaveark

Wikipedia

Et online leksikon

På den Wikipedia kan du læse om Raps.

Wikipedia

Et online leksikon

På den Wikipedia kan du læse om Rug.

Wikipedia

Et online leksikon

På den Wikipedia kan du læse om Byg.

Wikipedia

Et online leksikon

På den Wikipedia kan du læse om Majs.

Wikipedia

Et online leksikon

På den Wikipedia kan du læse om Havre.

Wikipedia

Et online leksikon

På den Wikipedia kan du læse om Hvede.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Start med at beskrive overfor en klassekammerat, hvad du ved om kornsorterne, I arbejdede med sidste gang.
 2. I arbejder videre i grupperne med jeres afgrøder
 3. I afslutter lektionerne med at holde jeres fremlæggelse for resten af klassen

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I skal lave et lille fladbrød
 2. I ser videoen om, hvordan de maler melet til højre herfor
 3. I inddeles i grupper.
 4. Hver gruppe skal fremstille noget mel.
 5. Når melet er malet, skal grupperne lave et lille fladbrød – Se opgave 2

Opgave 2 starter her

Opgave 2

I har fået udleveret noget korn. Kornet skal i male til mel, se videoen der viser, hvordan I gør. Den mel I har lavet, samler I op og prøver, at lave en meget lille dej. Følg opskriften herunder.

Ingredienser:

 • Mel
 • Vand
 • Salt

Opskrift

 1. Bland vand og salt (meget lidt vand og salt)
 2. Tilsæt mel
 3. Ælt/rør det sammen
 4. Glat dejen ud i et tyndt lag
 5. Læg dejen på en varm pande

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I skal selv ud at høste jeres grøftekanter eller udearealet på skolen, se opgave 3 og se videoen til højre herfor.
 2. I skal herefter lave deres egen mark, hvor I skal så jeres frø
 3. Markerne stilles i vindueskarmen i klassen, så I kan følge udviklingen. I løbet af et par måneder, kan klassen afgøre hvilken gruppe, der har haft størst succes med deres marker.
 4. I slutter af med at tage quizzen igen for, at se om I er blevet bedre og klogere.

Opgave 3 starter her

Opgave 3

Nu har I arbejdet med landmandens afgrøder. Landmænd arbejder hvert år hårdt, for at få et stort udbytte. Nu er det jeres tur til, at få så meget til at spire som muligt. Opgaven går ud på, at I skal dyrke så mange nye planter, som muligt i en fotobakke. Frøene høster I selv i grøftekanten. Se videoen, som viser hvordan I høster en grøftekant. I kan også høste frø fra træer eller andre planter. For at få så mange frø til at spire som muligt, skal du overveje:

 • Hvor finder I den bedste jord at plante i, måske skal I selv blande noget jord sammen?
 • Skal jorden være fugtig eller tør?
 • Skal I gøde jorden?
 • Skal jorden være stampet godt sammen, eller skal den ligge løst i bakken?
 • Hvordan opdeler I jeres marker, så I ved, hvor jeg har sået de forskellige frø?

Afsluttende quiz

Quiz om høst og afgrøder

Høst

Du skal gennemføre quizzen 2 gange.

 1. Når du starter forløbet – Resultat 1
 2. Når du afslutter forløbet – Resultat 2

Herefter sammenligner du resultat nummer 1 med resultat nummer 2, for at se om du er blevet bedre.