Hjemmeside + opgaveark

Naturteknologi.dk er en hjemmeside med undervisningsforløb til faget natur/teknologi.

Til hvert undervisningsforløb er der en hjemmeside med tilhørende opgaveark til eleverne. Opgavearkene indeholder opgaver til eleverne, som kan printes ud fra Naturteknologi.dk.

På Naturteknologi.dk finder læreren og eleverne en detaljeret lektionsplan, som viser hvad der skal læres i de forskellige lektioner.

Alle forløb har klare mål, så det er tydeligt hvad eleverne skal lære igennem forløbet. Forløbene til mellemtrinnet indeholder derudover også et evalueringsmodul, så eleverne kan evaluere sig selv. Forløbene til indskolingen indeholder ideer til evaluering af eleverne.

Hjemmeside med opgaveark – Enkelt og ligetil

Forløb til alle uanset faglig baggrund

Forløbene er lavet, så alle der underviser i Natur/teknologi, kan bruge forløbene. Der er taget højde for, at lærere uden linjefag i Natur/teknologi kan bruge forløbene, da det faglige indhold bliver gennemgået via videovejledninger.

Det betyder, at uanset hvilken baggrund du har for at undervise i faget, så vil vejledningsvideoerne, og de detaljerede undervisningsplaner føre dig igennem selv svære emner indenfor faget.

Forløbene er lavet ud fra den tanke, at eleverne skal være aktive og kreative i deres arbejde. De fleste forløb indeholder opgaver, hvor eleverne bliver aktive, og skal bruge den viden, der er blevet gennemgået.

Er der komplicerede emner, så vil der være en undervisningsvideo, som læreren kan afspille for eleverne. På den måde bliver eleverne undervist uanset lærerens faglige baggrund.

Videovejledninger til eleverne

Forløbene indholder vejledningsvideoer til elever og lærere.

Videoen om istider i Danmark er et eksempel på en vejledningsvideo, som gennemgår et emne. Læreren og eleverne kan se videoen flere gange, og tale om de emner og begreber, som bliver gennemgået. 

Videoen om planetstien viser, hvordan et forløb tidligere har været gennemført. Videoen er med til at give læreren, en ide om hvad forløbet indholder, og hvad eleverne skal lave igennem forløbet.

Videoerne kan også være med til, at gennemgå og forklare emner og opgaver for eleverne.