Sten

Sten

Information

I skal lære om 4 hovedgrupper inden for sten: Magmabjergarter, Sedimenter, Metamorfer og Flint. Forløbet indholder flere videoer hvor det faglige bliver gennemgået. I skal lave modeller af sten, og skal selv ud i naturen for at sortere og finde sten.

Målgruppe

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

Materialer

Ler
Farveblyanter/tudser
Lup

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • I kan sortere sten i 4 hovedgrupper, Magmabjergarter, Sedimenter, Metamorfe og Flint
 • I har viden om hovedgrupper af sten og deres dannelse
 • I kan konstruere enkle modeller
 • I kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer

Lektionsplan og opgaver

Sten

Forløbet:

 1. I lærer om grupperne inden for sten
 2. I laver modeller af stenene
 3. I finder sten i naturen
 4. I laver en udstilling af sten

I starter og slutter forløbet med, at besvare den samme quiz. Herefter sammenligner I resultaterne. På den måde kan I se, hvor meget nyt I har lært i emnet.

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Opgaveark er en PDF, som indeholder opgaverne. Du kan downloade opgaverne og derefter udskrive dem.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I starter med at svare på quizzen og gem jeres resultat
 2. Overvej følgende spørgsmål:
  • Hvilke sten kender du?
  • Hvor kommer stenene fra? – se videoen til højre herfor
  • Hvordan er sten opstået?
 3. Tag en fælles snak på klassen, hvor I taler sammen om jeres svar.
 4. I skal løse opgave 1, 2, 3 og 4. Til opgaverne hører videoer, som I finder herunder.
 5. I samler fælles op på jeres tegninger:
  • Hvordan ser et puslespilsmønster ud i magmabjergarter?
  • Hvordan ser et rullestensmønster ud i sediment sten?
  • Hvordan ser striber ud i metamorfebjergarter?
  • Hvordan ser muslet brud ud i flintesten?

Quiz herunder

Quiz om sten

Sten

Du skal gennemføre quizzen 2 gange.

 1. Når du starter forløbet – Resultat 1
 2. Når du afslutter forløbet – Resultat 2

Herefter sammenligner du resultat nummer 1 med resultat nummer 2, for at se om du er blevet bedre.

Opgave 1 starter her

Opgave 1

Du skal lave opgave 1 på dine opgaveark.

Brug materialerne herunder

Magmabjergarter – Vulkanske

Magmatiske bjergarter dannes når smeltet stenmasse størkner. Magma i jordens indre og lava på jordoverfladen afkøles og bliver til forskellige magmatiske bjergarter.

Kendetegn ved magmabjergarter er, at kornene i stenene ligger i et puslespilsmønster. 

Eksempler på Magnmabjergarter er: Dybbjergarter, Dagbjergarter og Porfyrer.

Eksempel på puslespilsmønster

Opgave 2 starter her

Opgave 2

Du skal lave opgave 2 på dine opgaveark.

Brug materialerne herunder

Sedimentære – Aflejrede

Sediment sten er opstået ved, at mindre materialer er blevet trykket og kittet sammen til sten. De mindre materialer (f.eks. sandkorn) kommer fra bjerge hvor vind, frost, regn og sol har fået bjergene til at smuldre.

Kendetegn ved sediment sten er, at sandkornene er trykket sammen til en sten. Sediment sten har ofte lagdeling, som i en lagkage efter aflejringer.

Eksempler på Sediment sten er: Konglomerater, Sandsten og Kalksten.

Eksempel på rullestensmønster

Opgave 3 starter her

Opgave 3

Du skal lave opgave 3 på dine opgaveark.

Brug materialerne herunder

Metamorfe – Omdannet

Metamorfer er omdannet bjergarter. Magmabjergarter eller sediment sten der bliver udsat for et stort tryk nede jorden, bliver til metamorfe bjergarter.

Kendetegn ved metamorfebjergarter er, at de har striber, efter de har været udsat for et stort tryk. Striberne i metamorfer kan have buer, efter de er blevet trykket sammen.

Eksempler på Metamorfer er: Marmor, Kvartsit, Gnejs, Amfiobolit.

Eksempel på striber

Opgave 4 starter her

Opgave 4

Du skal lave opgave 4 på dine opgaveark.

Brug materialerne herunder

Flint – Kemisk dannet

Flintsten er en hård sten, som hovedsageligt består af kvarts med et glasagtigt udseende. De har ofte kalk på ydersiden

Kendetegn ved flintesten er, at de har muslet brud. Det betyder, at når man slår et stykke af en flintesten, så opstår der ofte et muslet brud. Bruddet ligner en muslingeskal, der er blevet trykket ind i stenen.

Eksempel på muslet brud

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Start med at forklare kendetegnene ved de 4 hovedgrupper af sten, som I arbejdede med sidste gang, for en kammerat
 2. I skal lave opgave 5
 3. I skal se videoen til højre herfor, som viser hvordan I skal lave mønstre af ler
 4. Timen afsluttes med, at I sætter jeres ler til tørring.

Opgave 5 starter her

Opgave 5

Du skal lave opgave 5 i dine opgaveark.

Du skal bruge ler, og se videoen ovenfor her.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. I finder jeres modeller af bjergarterne i ler frem
 2. I bruger jeres modeller af ler til, at forklare til en klassekammerat, hvad kendetegnene er ved de 4 hovedgrupper af sten, som I har arbejdet med:
  • Puslespilsmønster
  • Rullestensmønster
  • Striber
  • Muslet brud
 3. I sættes sammen i grupper af 2 og 2, og løser opgave 6

Opgave 6 starter her

Opgave 6

I skal ud og finde sten på skolens område. I skal gøre stenene våde, så mønsteret i stenene bliver tydligere. I kan skal bruge en lup for bedre at kunne se mønstret.

I skal bestemme hvilken gruppe stenene tilhører. Grupperne er listet op herunder:

 1. Magmabjergarter – puslespilsmønster
 2. Sedimenter – rullestensmønster og lagdeling som i en lagkage
 3. Metamorfer – striber i mønsteret
 4. Flint – muslet brud og kalk på overfladen
 5. Ubestemmelige – sten som eleverne ikke kan bestemme

Gruppe 5, ubestemmelige sten er vigtigt, at have med da flere af de sten, som I finder, kan være svære at bestemme.

Se opgaven på jeres opgaveark.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Start med at forklare til en kammerat, hvad kendetegnene er ved de 4 hovedgrupper af sten, som I har arbejdet med.
 2. I skal løse opgave 7
 3. I afslutter emnet med, at besvare quizzen igen og sammenligner jeres resultat med første besvarelse af samme quiz for, at se om I er blevet bedre.

Opgave 7 starter her

Opgave 7

I skal i fællesskab lave en stensamling. I går ud på skolensområde og finder sten, som I kan bestemme. I samler stenene i 5 bunker:

 1. Magmabjergarter
 2. Sedimenter
 3. Metamorfe
 4. Flint
 5. Ubestemmelige

Se opgaven på jeres opgaveark.

Afsluttende quiz

Quiz om sten

Sten

Du skal gennemføre quizzen 2 gange.

 1. Når du starter forløbet – Resultat 1
 2. Når du afslutter forløbet – Resultat 2

Herefter sammenligner du resultat nummer 1 med resultat nummer 2, for at se om du er blevet bedre.