Vejret

Vejret

Information

I dette forløb skal eleverne arbejde med vejret. Eleverne skal ud og undersøge vejret, med fokus på de to temaer, som forløbet er bygget op omkring: regnbyger og vind. Eleverne skal lære om fordampning, hvordan opstår regnbyger, hvordan opstår vind, bygge en vindmåler, lave forsøg med regnbyger og registrere hvordan vejret er.

Målgruppe

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

Materialer

Snor
Tråd
Bordtennisbold
Papir, saks og lim
Skolemælk

Mål for forløbet

Herunder kan I læse om, hvad I kan, når I har arbejdet med forløbet

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • Eleven kan undersøge vejr i hverdagen
 • Eleven kan illustrere vejr
 • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Lektionsplan og opgaver

Vejret

Forløbet

 1. Eleverne skal indlede med en samtale om godt og dårligt vejr
 2. Eleverne skal lære om hvordan vind opstår
 3. Eleverne skal undersøge hvordan varm luft stiger op
 4. Eleverne skal lære om regnbyger og hvordan de opstår
 5. Eleverne skal lave forsøg som viser hvordan regnbyger opstår

Opgaveark

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent elevmateriale herunder:


Hent lærervejledning herunder:

Dagsorden for disse lektioner:

 • For at starte emnet, og få en samtale med eleverne om hvad er vejr, laves opgave 1a og opgave 1b. Når eleverne har lavet deres tegninger, samles der op på tegningerne:
  • Hvad er godt vejr?
  • Hvad er dårligt vejr?
  • Hvilke dyr og mennesker kan lide regnvejr?
  • Hvilke dyr og mennesker kan lide koldt vejr?
  • Hvilke dyr og mennesker kan lide blæsevejr?
  • Kan mennesker forudsige vejret?
 • Læreren gennemgår symbolerne på opgave 2.
 • Sidst i lektionen gennemgår læreren med eleverne, hvad eleverne skal lave resten af forløbet – Se planen for de næste lektioner

Opgaverne starter her

Opgave 1

Eleverne skal tegne hvad de synes er godt vejr og dårligt vejr. Tegningerne skal danne udgangspunkt for en samtale med eleverne om: hvad er dårligt/godt vejr? Inddrag blomster og dyr i samtalerne: Hvad er dårligt/godt vejr for dyr og planter?

Opgave 2

På opgave 2 er der lavet plads til, at eleverne skal tegne symboler for de næste 5 lektioner.

Gennemgå symbolerne for eleverne så eleverne får en fælles forståelse af symbolerne.

Tegningerne skal bruges, som afslutning på forløbet, hvor læreren samler op på vejret over de fem dage.

Opgave 5 – forberedelse

I 4. lektion skal eleverne arbejde med regnvejr, som forberedelse til denne lektion skal eleverne fylde en tom skolemælk med vand og lægge den i fryseren.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede vi sidste gang?
  • Hvad talte vi om?
 2. Eleverne starter med at sætte vejrsymboler på opgave 2
 3. Eleverne skal arbejde med vind. Lad eleverne komme med bud på følgende spørgsmål:
  • Hvor kommer vinden fra?
  • Hvordan opstår vinden?
  • Hvorfor kan vinden komme fra forskellige retninger?
 4. Eleverne skal se videoen om vind på Naturteknologi.dk
 5. Eleverne klipper vindspiralen ud, og undersøger hvordan varm luft stiger op.

Opgaverne starter her

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede vi sidste gang? – Hvad talte vi om?
 2. Eleverne starter med at sætte vejrsymboler på opgave 2
 3. Eleverne ser videoen om vindmåleren på Naturteknologi.dk og laver deres vindmåler på opgave 4
 4. Eleverne finder forskellige steder på skolen og måler vinden og udfylder skemaet på opgave 4

Opgaverne starter her

Opgave 4

Eleverne samler vindmåleren.

 1. Klipper modellen ud på opgave 4
 2. Limer modellen fast på pap
 3. Bordtennisbold kan udskiftes med en papirkugle af krøllet avispapir.
 4. Taper en snor på bordtennisbolden og den anden ende af snoren gøres fast i punktet A

Når eleverne går rundt på skolen og måler vinden, skal de udfylde skemaet i opgave 4.

Gradtallet kan oversættes med skalaen herunder

Grader Vindstyrke meter pr sekund
5 2,5
10 3,6
15 4,5
20 5,3
25 6
30 6,6
35 7,3
40 8
45 8,7
50 9,5
55 10,5

Opgave 3

 1. Eleverne klipper vindspiralen ud og sætter en tråd i midten af spiralen, så spiralen kan hænge frit
 2. Eleverne finder steder på skolen, hvor der er varmt: radiator, vindueskarm, et sted hvor solen skinner osv.
 3. Eleverne holder deres vindspiral over de varme steder, og registrerer om spiralen drejer rundt.
 4. Eleverne noterer ned, hvornår spiralen drejer rundt og hvornår den ikke drejer rundt

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede vi sidste gang?
  • Hvad talte vi om?
 2. Eleverne skal arbejde med regnbyger, tal med eleverne om:
  • Hvordan opstår regnvejr?
  • Hvorfor er det vigtigt at det regner?
  • Hvor kommer vandet fra når det regner?
 3. Eleverne skal se videoen om regnvejr på Naturteknologi.dk
 4. Eleverne finder deres skolemælk frem fra fryseren og laver opgave 5
 5. Mens opgave 5 er i gang, taler læreren og eleverne om vejret i dag og sætter vejrsymboler på opgave 2.
 6. Eleverne vender tilbage til opgave 5 og eleverne skal tegne eller notere ned hvad der sker med forsøget.
 7. Eleverne ser video om forsøget på Naturteknologi.dk. Forsøget bliver forklaret i slutningen af videoen om regnvejret!
 8. Lad forsøget stå i klassen resten af dagen.

Opgaverne starter her

Opgave 5

Eleverne laver opstillingen på opgave 5.

En skolemælk med frosset vand lægges ovenpå en skolemælk med varmt vand fra vandhanen. Skolemælken med varmt vand skal IKKE have skruelåg på.

Forsøget skal vise, at når varm luft stiger op og bliver afkølet, fortættes vanddampen og der dannes regndråber.

NB der kan også dannes rim på den kolde skolemælk. Det er fordi, at vanddampen fryser til is, hvilket også vil ske i en sky, hvor vanddampen vil blive nedkølet til iskrystaller og senere smelte og falde ned som regn.

Dagsorden for disse lektioner:

 1. Fælles opstart
  • Hvad lavede vi sidste gang?
  • Hvad talte vi om?
 2. Eleverne sætter vejrsymboler på opgave 2 for vejret i dag.
 3. Læreren samler op sammen med eleverne over de 5 dage, hvor eleverne har registreret vejret.
 4. Eleveren skal som evaluering lave 2 tegninger:
  • Opgave 6: En tegning af hvordan vind opstår
  • Opgave 7: En tegning af hvordan en regnbyge opstår
 5. Eleverne afslutter med, at præsentere deres tegninger for hinanden
 6. Se evt. videoerne igen om hvordan byger og vind opstår. Videoerne ligger på Naturteknologi.dk

Opgaverne starter her

Opgave 6 og 7

 • Eleverne laver 2 tegninger: en tegning af hvordan vind opstår og hvordan regnbyger opstår
 • Eleverne fremlægger deres tegninger for hinanden