Kroppens organer

I skal lære om de mest almindelige organer i kroppen. Der lægges vægt på organernes funktion og placering i kroppen.

Mål med forløbet

  • I har viden om menneskers indre og ydre opbygning
  • I kan med modeller, fortælle om menneskers indre og ydre opbygning
  • I kan opstille modeller om fordøjelsessystemet
  • I kan placere de store organer i kroppen
  • I kan fortælle navnene på de store organer i kroppen
Her kan du hente materialet til dine elever

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

  •    3. til 6. klassetrinxx
  •    Ler, Papir, Saks, Maling, Blyant, Lim
  •     8 lektioner

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. - 2. Lektion
3. - 4. Lektion
5. - 6. Lektion
7. - 8. Lektion