Søg et forløb til dit klassetrin

Forløb

I skal lære om 4 hovedgrupper inden for sten

I skal lære om plantens opbygning og I skal designe jeres egen plante

I dette forløb skal I lære om, hvad der sker med vores planter om foråret.

I skal lære om de mest almindelige afgrøder

I dette forløb skal I arbejde med planeterne i vores solsystem.

I skal også lære om, regnormens føde og opbygning

I skal lære at sortere affald efter forskellige kriterier

I skal lære om byernes og landenes placering i Danmark og Europa

I skal lære om hvordan vind og regn opstår

I dette undervisningsforløb skal eleverne lære om el og el-kredsløb

Eleverne skal arbejde med magneter og lære om deres egenskaber

I skal lære plantens opbygning, fotosyntesen og bestøvning.

I skal lære 6 fugle at kende og kende forskel på fuglene

I skal lære om forskellige broer i Danmark

Eleverne skal lære om 4 forskellige træer

Eleverne skal lære om de største danske øer