Høst

I skal lære om de mest almindelige afgrøder, som landmanden har på sin mark. I skal selv ud at høste frø i lokalområdet: grøftekanter, skoven og på skolens område. Herefter skal I selv forberede marker, som I skal så frøene i.

Mål med forløbet

  • I har viden om naturområder
  • I har viden om fagord og begreber og har viden om enkle produktionskæder
  • I har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
  • I kan genkende og beskrive kornsorterne: Rug, Hvede, Byg, Havre, Majs
Her kan du hente materialet til dine elever

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

  •    3. til 6. klassetrin
  •    Fotobakker, Jord, Små fliser
  •     8 lektioner

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. - 2. Lektion
3. - 4. Lektion
5. - 6. Lektion
7. - 8. Lektion